July 24th, 2006

yoko <3

iconess

Hello.
I'm here to lay a few icons on you...Final Fantasy VII: Advent Children>>11
<>Cloud>>4
<>Vincent>>3
<>Yuffie>>1
<>Reno>>2
<>Kadaj>>1
Final Fantasy X>>1
<>Tidus>>1
Kingdom Hearts 1+2>>5
<>Roxas>>1
<>Sora>>2
<>Riku>>1
<>Sora and Riku>>1
Prince of Tennis>>3
<>Kevin>>1
<>Ryoma>>2
Naruto>>3
<>Itachi>>1
<>Sasuke>>2
Fruits Basket>>2
<>Hatori>>1
<>Kyo>>1
NANA>>6
<>Hachi>>1
<>Nana>>1
<>Shin>>1
<>Reira and Shin>>1
<>Takumi and Hachi>>1
<>Takumi and Satsuki>>1
Nightmare>>4
<>RuKa>>3
<>Sakito>>1
Miyavi>>1
<>Miyavi>>1
TOTAL>>36

Icons )

Crossposted like whoa.